Trwałe kasowanie danych

 

 

 

 

W prawie każdej organizacji lawinowo wręcz przyrasta liczba przetwarzanych informacji. Podstawowym medium, które służy do jej przechowywania jest komputer lub notebook, a dokładnie dysk twardy, na którym zapisywane są wszelkie informacje. Bardzo często są to informacje prawnie chronione, do których zaliczamy:

*      dane osobowe;

*      tajemnice przedsiębiorstwa;

*      tajemnice pracodawcy;

*      informacje niejawne (państwowe i/lub służbowe);

*      zbiory informacji (tzw. bazy danych).

 

Od czasu do czasu stajemy przed faktem wymiany sprzętu na nowy, czasami też komputer czy notebook ulega awarii i wówczas zachodzi potrzeba, a w wielu przypadkach konieczność skutecznego usunięcia danych przed przekazaniem sprzętu do recyklingu (zgodnie z dyrektywą unijną w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Nr 2002/96/WE), aby uniknąć zagrożenia w postaci wycieku informacji.

 

Skuteczne kasowanie informacji jest jednym z podstawowych warunków bezpieczeństwa każdej organizacji i jej Klientów. Instytucje takie jak np. banki, firmy ubezpieczeniowe czy telekomunikacyjne są zobowiązane do usuwania danych. Niestety, część z nich nie robi tego w sposób prawidłowy (a więc skuteczny), a to może wpłynąć na ich negatywny wizerunek oraz przysporzyć wielu problemów prawnych; dla przykładu:       

 

 

1.     Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2.     Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

(Art. 51 Ustawy o ochronie danych osobowych)

 

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na skuteczne i bezpieczne niszczenie danych, firma ZETO-ŚWIDNICA Sp. z o.o. włączyła do swojej oferty usługę, pozwalającą uporać się z problemem nieużytecznych danych. Na każdym etapie procesu trwałego usuwania danych z nośników magnetycznych ZETO-ŚWIDNICA zapewnia najwyższą jakość i najwyższe standardy bezpieczeństwa. Stosowana metoda jest skuteczna nawet w przypadku, gdy nośniki magnetyczne nie są technicznie sprawne i pozwala usunąć dane ze wszystkich, dostępnych obecnie na rynku nośników magnetycznych (dyski twarde 2,5”, 3,5”, taśmy DDS, DLT, LTO, 3490, kasety audio, video i inne).

 

Usługa niszczenia danych może zostać wykonana w siedzibie ZETO-ŚWIDNICA lub w siedzibie Klienta. Po zakończonym procesie usuwania danych, wystawiany jest stosowny certyfikat, potwierdzający poprawność skutecznego skasowania danych.

 

W przypadku zainteresowania usługą kasowania danych prosimy o kontakt:

 

74 858 29 00  lub 
kasowanie@zeto.swidnica.pl

 


SIP Libra
e-Podpis
Produkt tygodnia
wstecz do góry strony drukuj