Wymiar sprawiedliwości

Firma ZETO Świdnica posiada znaczący wkład w informatyzację prokuratur i sądów. Autorski
  • System Prokurator

Zaprojektowany przez nas w roku 1998 został pomyślnie wdrożony w kilkudziesięciu prokuraturach na szczeblu rejonowym, okręgowym i apelacyjnym.

Zdobyte doświadczenie pozwoliło na stworzenie ogólnopolskiego zintegrowanego systemu obsługi biurowej prokuratur, zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. W ciągu kilkunastu miesięcy stworzono pierwsze moduły

który na bieżąco modyfikowany i rozbudowywany o nowe moduły pozwala na kompleksową obsługę spraw procesowych, obiegu dokumentów, prowadzenia raportów i statystyk oraz wymianę informacji z Centralną Bazą Danych i Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej.

Pierwsze wdrożenia pilotażowe rozpoczęto w listopadzie 2002 roku. Aktualnie system został wdrożony w ponad 130 prokuraturach (apelacyjnych, okręgowych i rejonowych), a kolejne 21 lokalizacji zostanie wdrożonych do końca br.

Potrzeba unowocześnienia pracy sądów zaowocowała wieloma wdrożeniami autorskiego 

którego możliwości pozwalają na pełną obsługę biurową spraw sądowych. Także i tutaj kilkadziesiąt wdrożeń w sądach okręgowych i rejonowych potwierdza duży udział oprogramowania  ZETO Świdnica w jednostkach wymiaru sprawiedliwości.
Pomtel
UZP
Produkt tygodnia
wstecz do góry strony drukuj