System informatyczny eSTOMis

1. Przeznaczenie systemu 

System informatyczny „e’STOMis” jest przeznaczony do obsługi małych gabinetów stomatologicznych, w których korzysta się z jednej lub kilku stacji komputerowych pracujących w tzw. lokalnej sieci (LAN). 

Podstawowa funkcjonalność systemu umożliwia: 

*   prowadzenie elektronicznego terminarza wizyt w gabinecie,
* prowadzenie kartotek pacjentów odzwierciedlających wiele aspektów procesu leczenia , a w szczególności:

* wywiad medyczny (objawy, rozpoznania),
* planowanie oraz wstępna wycena zabiegów medycznych,
* przebieg leczenia (wykonane zabiegi),
* gromadzenie dokumentacji medycznej pacjentów (zdjęcia RTG),
* rozliczanie wykonanych zabiegów,
* wydruki skierowań, faktur, rachunków i dokumentów kasowych,

* obsługę słowników i cenników usług medycznych,
* rejestrację podstawowych informacji o czasie pracy personelu medycznego i niemedycznego zatrudnionego w gabinecie,
* przygotowywanie raportów i zestawieńPrzyjazny i przejrzysty interfejs graficzny umożliwia wygodną i intuicyjną obsługę programu, dobrze znaną wszystkim użytkownikom systemu Windows, a zastosowany system zakładek pozwala na szybkie odnalezienie właściwego okna.
 

Program umożliwia podział osób zatrudnionych w gabinecie, ze względu na przysługujące im uprawnienia zawodowe (tzw. grupy zawodowe):

ü lekarze, 
ü higiena stomatologiczna, 
ü asysta, 
ü nie związane z zawodami medycznymi – niemedyczne (np. administrator).

Rozbudowany system nadawania uprawnień umożliwia zarządzanie uprawnieniami każdej z osób personelu w zakresie: 

ü brak dostępu do wybranej opcji, 
ü tylko przeglądanie, 
ü aktualizacja i przeglądanie.  

2. Wymagania w zakresie infrastruktury informatycznej

System e’STOMis jest przystosowany do pracy jednostanowiskowej (serwer bazy danych i aplikacja na jednym komputerze) lub w architekturze wielostanowiskowej (serwer bazy danych + komputery klienckie).

2.1 Baza danych 
System informatyczny e’STOMis został przystosowany do współpracy z relacyjną bazą danych zarządzaną programem (motorem) Microsoft SQL Server 2005 Express lub Microsoft SQL Server 2008 Express. Oprogramowanie Microsoft SQL Server 2005(2008) Express jest dostępne bezpłatnie. Serwer oparty na rozwiązaniach firmy Microsoft może obsługiwać wiele baz, rozmiar pojedynczej bazy nie może przekraczać 4 gigabajtów.

2.1 Wymagania dla serwera bazy danych (konfiguracja zalecana)
Serwer bazy danych powinien pracować w środowisku systemu operacyjnego MS Windows (Windows™ 2000, XP, VISTA, Windows 7) i powinien być wyposażony zgodnie z wymaganiami używanego systemu operacyjnego, a w szczególności:

ü Komputer z procesorem 800 MHz lub szybszy, 
ü 512 MB pamięci RAM lub więcej, dla Windows Vista / Windows 7 minimum 1 GB, 
ü 500 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym (lub więcej), 
ü karta graficzna SVGA pracująca w rozdzielczości przynajmniej 1024x768 pikseli, 
ü karta sieciowa (jeśli praca trybie wielostanowiskowym).  

2.1  Wymagania dla stanowiska użytkownika
Stacja kliencka powinna  pracować w środowisku systemu operacyjnego MS Windows (Windows™ 2000 SP4, XP, VISTA , Windows 7) i powinna być wyposażona zgodnie z wymaganiami używanego systemu operacyjnego , a w szczególności:

 ü komputer z procesorem 800 MHz (zalecane 1GHz lub szybszy),
 ü 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym, 
 ü minimum 256 MB pamięci RAM, dla Windows Vista / Windows 7 minimum 1 GB, 
 ünapęd CD-ROM (tylko przy instalacji programu z CD),
 ü karta graficzna SVGA pracująca w rozdzielczości przynajmniej 1024x768 pikseli,
 ü karta sieciowa (jeśli praca  trybie wielostanowiskowym).

Stacja kliencka powinna  posiadać zainstalowane  dodatkowe oprogramowanie takie jak:

 Internet Explorer 6.0 lub nowszy, Mozilla Firefox lub inna przeglądarka,
 Adobe® Acrobat® Reader  (do odczytu dokumentacji dostarczanej w formacie PDF).
 Microsoft .NET Framework 2.0

3. Specyfikacja funkcjonalności systemu
System „e’STOMis” został wyposażony w cztery podstawowe moduły:

 ü ADMINISTRATOR,
 ü GABINET,
 ü KSIĘGOWOŚĆ,
 ü POMOC.

3.1  Moduł ADMINISTRATOR
Funkcjonalności tego modułu są przeznaczone do obsługi słowników i cennika systemowego a także do wykonywania operacji związanych z administrowaniem zasobami systemu.

Słowniki systemowe, którymi użytkownik ( z odpowiednimi uprawnieniami) może zarządzać, to:

  podstawowe dane gabinetu ( opcja „Firma”),
  personel gabinetu ( opcja „Personel”),
  słownik rozpoznanych chorób,
  słownik objawów,
  słownik stanów uzębienia,
  słownik procedur medycznych ( cennik),
  słownik cech charakterystycznych pacjenta,
  słownik statusów wizyt (tylko przeglądanie).

Opcje , które są przeznaczone dla Administratora systemu umożliwiają:

- zarządzanie użytkownikami systemu,
- podłączanie i konfiguracje drukarek fiskalnych,
- przeglądanie dziennika systemu.

3.2  Moduł GABINET
Funkcjonalności tego modułu są przeznaczone do rejestrowania informacji o pacjentach oraz czynności wykonanych w trakcie wizyt. W większości są to czynności o charakterze medycznym.

 

Od strony użytkowej, wydzielono w tej grupie dwie podgrupy funkcjonalności o nazwach:

  PACJENT,
  WIZYTY.

Podgrupa funkcjonalności PACJENT jest przeznaczona dla użytkownika, który w gabinecie pełni rolę asystenta (recepcjonisty). Taki użytkownik (personel niemedyczny) najczęściej rejestruje pacjenta, ustala wizyty, wystawia rachunki, przyjmuje wpłaty, itp.

Jego praca w systemie rozpoczyna się poprzez wybór (lub zarejestrowanie nowego) Pacjenta.

Podgrupa funkcjonalności WIZYTA jest przeznaczona dla użytkownika, który w gabinecie wykonuje czynności medyczne (czynności lekarskie, czynności z zakresu higieny stomatologicznej , itp.). Praca takiego użytkownika w systemie rozpoczyna się na ogół od wyboru zaplanowanej wizyty. Taki użytkownik ma do dyspozycji dwie opcje , które umożliwiają wskazanie i otwieranie właściwej wizyty: 

  WIZYTY – SELEKCJA,
  WIZYTY TERMINARZ.

Opcja WIZYTY - SELEKCJA umożliwia wyświetlenie w formie tabelarycznej wizyt i wybór zaplanowanej wizyty (na ekranie wyświetlane są godziny zaplanowanych wizyt we wskazanym dniu).

Opcja WIZYTY - TERMINARZ umożliwia obsługę wizyt z wykorzystywaniem terminarza graficznego. Zaplanowane wizyty są przedstawiane na ekranie w formie przejrzystych, kolorowych pól. Szereg dodatkowych informacji można odczytywać przy pomocy wygodnych objaśnień po umiejscowieniu kursora myszki na polu wizyty.

 

 

 

 

 

  3.2.1      Kartoteka pacjenta
Rozbudowana kartoteka umożliwia gromadzenie i prezentację informacji w zakresie tzw. otoczenia Pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem procesu rejestracji elementów dotyczących uzębienia. Rejestracja tych elementów wspomagana jest  poprzez wykorzystanie graficznych diagramów uzębienia opartych o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (FDI) z roku 1970r.

 Kartoteka pacjenta została także wyposażona w moduł cyfrowej obróbki zdjęć RTG, dzięki której możliwe jest uwydatnienie interesujących szczegółów lepiej widocznych przy zastosowaniu filtrów obrazu.

 Ponadto grupa funkcjonalności GABINET (kartoteka pacjenta) została wyposażona w następujące opcje:

  DANE OSOBOWE ( podstawowe informacje teleadresowe),
  TERMINY WIZYT (informacje o odbytych i zaplanowanych wizytach),
  RTG ( dołączanie i przeglądanie wszelkiego rodzaju obiektów multimedialnych),
  NOTES ( notatki zwiane z procesem leczenia ),  
  OBJAWY ( wszelkiego rodzaju dolegliwości zgłoszone przez Pacjenta)
  ROZPOZNANIE ( informacje o stanie uzębienia i rozpoznanych jednostkach chorobowych),
  PLANOWANIE ZABIEGÓW ( przewidywane zabiegi do wykonania z możliwością ich wyceny)
  WYKONANE ZABIEGI ( informacje o wykonanych zabiegach  i ich wycena)   
  ROZLICZENIA ( wystawianie rachunków, faktur, paragonów, fiskalizacja, przyjmowanie Wpłat)
  WYDRUKI (tworzenie i przeglądanie dokumentów związanych z  procesem leczenia)  

3.3  Moduł KSIĘGOWOŚĆ

Funkcjonalności tego modułu są przeznaczone do sporządzania analiz finansowo-księgowych gabinetu. Do tej grupy funkcjonalności należą opcje:
                   WYPŁATY Z KASY  (rejestracja wypłat z kasy na potrzeby działalności gospodarczej  gabinetu),
                   RAPORT KASOWY  (sporządzenie raportu o stanie kasy na wskazany dzień),
                   ZESTAWIENIE SALD (sporządzenie imiennej listy Pacjentów , którzy w dniu tworzenia raportu posiadają niezerowe saldo),                           
                   ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NIEZAPŁACONYCH  (sporządzenie imiennej listy       Pacjentów z wyszczególnieniem  rachunków (faktur) niezapłaconych),

LISTA  WYSTAWIONYCH RAPORTÓW – ( opcja umożliwia  przegląd wystawionych i zapisanych w bazie danych zestawień, raportów,dowodów wypłat).

3.4  Moduł POMOC
Moduł jest przeznaczony do wspierania użytkownika w zakresie obsługi systemu. Wbudowane opcje umożliwiają miedzy innymi:

 wgląd do instrukcji obsługi systemu,
 przeglądanie własnych uprawnień,
 zmianę własnego hasła.

Do tej grupy funkcjonalności należą opcje:

  PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA  (instrukcja obsługi systemu ),
  O PROGRAMIE (informacja o wykonawcy i  wersji programu),
  UPRAWNIENIA WŁASNE  (informacja o nadanych uprawnieniach),
  ZMIANA HASŁA (umożliwia zmianę własnego hasła),
  ZAMKNIJ PROGRAM (świadome zakończenie pracy z programem)

System „e”STOMis” może współpracować z następującymi modelami drukarek fiskalnych:

  TEMO HS FV EJ, producent : POSNET POLSKA S.A.,
  DEON E, producent: NOVITUS S.A.

Istnieje możliwość przystosowania systemu do współpracy z innymi modelami drukarek fiskalnych.

Kontakt:

Kowalewski Stanisław,  tel: 74 8582 907 , 691 802 191, e-mail:Stanislaw.kowalewski@zeto.swidnica.pl                                 
Dariusz Michalski, tel: 74 8582 937,  e-mail: dariusz.michalski@zeto.swidnica.pl
 
PROMOCJA:
Pierwszych trzech Klientów , którzy zakupią drukarki  fiskalne w Salonie Firmowym  ZETO  Świdnica sp. z o.o.  dla potrzeb obsługi gabinetu stomatologicznego  otrzyma:

  bezpłatną licencję na użytkowanie systemu „e’STOMis”  bez ograniczeń czasowych ,
  darmową opiekę informatyczną  przez okres 1 roku.

 

 

 

 

Wersja demo

       Wersja demo jest w pełni funkcjonalną aplikacją, ograniczoną do możliwości założenia kartoteki dla pięciu pacjentów.

e'STOMis (plik programu 80MB) (rejestracja)

 e'STOMis

 Kontakt:

Kowalewski Stanisław,  tel: 74 8582 907 , 691 802 191, e-mail:Stanislaw.kowalewski@zeto.swidnica.pl                                 
Dariusz Michalski, tel: 74 8582 937,  e-mail: dariusz.michalski@zeto.swidnica.pl

 

wstecz do góry strony drukuj