Informacje

Siedziba ZETO Świdnica

ZETO Świdnica jest największą firmą IT makroregionu wałbrzyskiego działającą na rynku informatycznym od 1973 roku. Ponad trzydzieści lat doświadczenia procentuje fachowością jej projektantów, programistów i elektroników.

Wysokiej klasy kadra specjalistów oraz stosowanie najnowszych technologii z dziedziny przetwarzania informacji, pozwala nam tworzyć i wdrażać nowoczesne systemy informatyczne

Firma stale inwestuje w nowoczesne technologie poszerzając ofertę swoich produktów i usług. Dzięki temu nasi klienci to duże firmy oraz instytucje rządowe z całej Polski.

 

KONSORCJUM

ZETO Świdnica współpracuje z firmami ZETO rozmieszczonymi na terenie całego kraju.  Konsorcjum pozwala na tworzenie dużych projektów informatycznych, a geograficzne rozproszenie poszczególnych firm pozwala na lepszą obsługę klientów. Przedsięwzięcia wymagające wspólnego działania są koordynowane przez Radę Dyrektorów ZETO

POLITYKA JAKOŚCI

Budujemy strukturę organizacyjną, będącą jasną formułą komunikowania się i obsługi klienta wg międzynarodowych standardów jakości. Umożliwia ona pełny zakres kontroli, nadzorowania, monitorowania przepływu informacji i obiegu dokumentów w naszej firmie. Obsługę klienta wspomagamy najnowszymi technologiami informatycznymi poprawiającymi poziom jego obsługi oraz zwiększającymi szanse generowania wartości dodanej.

Politykę jakości opisujemy od zdefiniowania naszej misji, wizji i kierunków rozwoju.

MISJA

Świadczenie usług informatycznych z wykorzystaniem nowoczesnych i niezawodnych technologii w sposób gwarantujący naszym klientom osiąganie zaplanowanych celów.

WIZJA I KIERUNKI ROZWOJU

Jesteśmy organizacją ukierunkowaną na zaspokajanie oczekiwań naszych klientów, których stale monitorujemy w zakresie ich potrzeb i jakości oferowanych przez nas produktów i usług. Naszą dewizą jest budowanie takiego systemu organizacyjnego, który będzie czynił go „wrażliwym” na zgłaszane uwagi klienta zewnętrznego i wewnętrznego.
Strategia rozwoju firmy oparta jest na trzech filarach:

  • Przetwarzanie danych,
  • Tworzenie własnych produktów do wspomagania zarządzania wiedzą korporacyjną,
  • Oferowanie innowacyjnych i jednocześnie kompleksowych rozwiązań informatycznych.

W każdym wymienionym filarze prowadzimy nieprzerwanie prace rozwojowe, których wynikiem jest:

  • Realizacja nowych wersji oprogramowania,
  • Rozpoznawanie i wdrażanie nowych technologii informatycznych.

NASZE CELE JAKOŚCIOWE

Zdefiniowaną powyżej politykę jakości realizujemy poprzez:

  • Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością oraz utrzymanie certyfikatu,
  • Zapewnienie właściwego obiegu informacji i dokumentów w ZETO Świdnica w perspektywie doskonalenia systemu jakości,
  • Zapewnienie obsługi klienta zgodnie z jego oczekiwaniami przy wykorzystaniu najnowszych technologii informatycznych.
SIP Libra
e-Podpis
Produkt tygodnia
wstecz do góry strony drukuj