System Kurator

Kuratorzy w sprawach karnych (KD)

Umożliwia rejestrację i wszechstronną edycję spraw (kontrolki: D, P, W, Wo, Ps, Pp ), przeglądanie zawartości bazy na różne sposoby (przeglądanie, skorowidze, zestawienia, wykazy wyszukiwanie, podgląd tablic), wykonywanie zestawień, zliczanie statystyki ( wyliczenie informacji statystycznych – Obciążenie kuratorów oraz przeglądanie zestawień miesięcznych niezależnie lub narastająco ), generowanie własnych zestawień, wyszukiwanie informacji o sprawie lub grupie spraw dla potrzeb kuratorów, kierującego jednostką lub jednostek nadrzędnych, wydruki na drukarce niektórych, obecnie ręcznie wypełnianych druków ( wezwania, przypomnienia, zapytania ), kopert, zwrotek, umożliwia używanie przygotowanych (w zespołach kuratorskich) szablonów dokumentów i powiązanie ich ze sprawą, gromadzenie i wyszukiwanie informacji o sprawie. Otwarty charakter systemu umożliwiający późniejsze modyfikacje programu. System umożliwia otrzymywanie sprawozdań za dowolny miesiąc co pozwala kierownictwu na bieżąco śledzić proces załatwiania spraw. Dla sprawdzenia poprawności sprawozdań system umożliwia uzyskanie dodatkowych zestawień kontrolnych (takich jak: wpływ, załatwienia, itp). Otrzymanie sprawozdania nie wymaga wprowadzania dodatkowych danych, wykorzystane są automatycznie informacje zawarte w zarejestrowanych sprawach.

System został opracowany na postawie konsultacji i współpracy z zespołami kuratorskimi Sądu Okręgowego w Świdnicy.

 

Kuratorzy w sprawach rodzinnych i nieletnich (KN)

Umożliwia rejestrację i wszechstronną edycję spraw (kontrolki: Opm, Alk, K, Nw, Op, Nsm, Nk, Now, Npw ), przeglądanie zawartości bazy na różne sposoby (przeglądanie, skorowidze, zestawienia, wykazy wyszukiwanie, podgląd tablic), wykonywanie zestawień, zliczanie statystyki  ( wyliczenie informacji statystycznych – Obciążenie kuratorów oraz przeglądanie zestawień miesięcznych niezależnie lub narastająco ), generowanie własnych zestawień, wyszukiwanie informacji o sprawie lub grupie spraw dla potrzeb kuratorów, kierującego jednostką lub jednostek nadrzędnych, wydruki na drukarce niektórych, obecnie ręcznie wypełnianych druków ( wezwania, przypomnienia, zapytania ), kopert, zwrotek, umożliwia używanie przygotowanych (w zespołach kuratorskich) szablonów dokumentów i powiązanie ich ze sprawą, gromadzenie i wyszukiwanie informacji o sprawie. Otwarty charakter systemu umożliwiający późniejsze modyfikacje programu. System umożliwia otrzymywanie sprawozdań za dowolny miesiąc co pozwala kierownictwu na bieżąco śledzić proces załatwiania spraw. Dla sprawdzenia poprawności sprawozdań system umożliwia uzyskanie dodatkowych zestawień kontrolnych (takich jak: wpływ, załatwienia, itp). Otrzymanie sprawozdania nie wymaga wprowadzania dodatkowych danych, wykorzystane są automatycznie informacje zawarte w zarejestrowanych sprawach. 

System został opracowany na postawie konsultacji i współpracy z zespołami kuratorskimi Sądu Okręgowego w Świdnicy.  

wstecz do góry strony drukuj