Historia

 1973 Powstanie Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej.
 1978 Przeniesienie firmy do obecnej siedziby przy ulicy Grodzkiej.
 1981 Z wyodrębnionych oddziałów ZETO Wrocław, tj. ZO Wałbrzych z/s w Świdnicy i ZO w Opolu utworzono przedsiębiorstwo państwowe ZETO Świdnica.
 1982 Przystąpienie do Zrzeszenia Przedsiębiorstw ZETO.
 1991 Sprywatyzowanie firmy i przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 1997 Uzyskanie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usług dostępu do sieci Internetu na terytorium całego kraju.
 1997 Stworzenie i wprowadzenie do sprzedaży Systemu Prokurator
 2000 Stworzenie i wprowadzenie do sprzedaży Systemu Sędzia
 2001 Zamówienie na opracowanie kompleksowego systemu dla Urzędu Zamówień Publicznych.
 2002 Zamówienie z Ministerstwa Sprawiedliwości na wykonanie zintegrowanego systemu obsługi dla Prokuratur SIP Libra.
 2004 W drodze negocjacji otrzymano zamówienie na opracowanie projektu kompleksowej informatyzacji Trybunału Konstytucyjnego.
2006 Uzyskanie certyfikatu ISO 9001
2008 Uzyskanie certyfikatu ISO 27001
2009 Uzyskanie Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego,
uzyskanie statusu Certyfikowanego Partnera Microsoft.
System Sędzia 2 pomyślnie przeszedł testy zgodności aplikacji Windows Client oraz Managment Code, przeprowadzane na zlecenie firmy Microsoft
2010 Ponowne uzyskanie Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego

Produkt tygodnia
SIP Libra
Mainframe
wstecz do góry strony drukuj