Efektywność działania instytucji publicznych i firm prywatnych w dużej mierze zależy od sprawnego gromadzenia i przetwarzania informacji. Współcześnie, dzięki dynamicznemu rozwojowi technik informatycznych i ich powszechności, organizacje dysponują wielkimi, zmiennymi w czasie magazynami danych (Big Data), które mogą stanowić wartościowe źródło informacji dla potrzeb podejmowania decyzji na każdym szczeblu zarządczym. Jednak transformacja danych w użyteczną wiedzę nie jest problemem łatwym, szczególnie gdy dysponujemy wielkimi źródłami danych, pochodzącymi z wielu wewnętrznych lub zewnętrznych systemów IT.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, proponujemy zaawansowane wsparcie analityczno-doradcze w następujących obszarach.

 1. Budowanie i analiza sieci powiązań ‒ wiedza o powiązaniach między obiektami jest niejednokrotnie ważniejsza niż wiedza o samych obiektach. W tym obszarze oferujemy:
  • analizę możliwości wykorzystania technik analizy sieci powiązań dla potrzeb wspomagania decyzyjnego;
  • analizę istniejących źródeł danych (o dowolnej postaci) i ich transformację do postaci sieciowej (grafowe bazy danych);
  • analizę powiązań między obiektami za pomocą zaawansowanych metod i narzędzi;
  • tworzenie dedykowanego oprogramowania do nawigacji w sieci powiązań i ich analizy;
  • pełne wsparcie, obejmujące dobór sprzętu i oprogramowania dla potrzeb realizacji systemu analitycznego, opartego na grafowych bazach danych;
  • szkolenia z modelowania sieci powiązań i ich analizy.
 2. Zarządzanie w oparciu o dane – wykorzystanie gromadzonej informacji dla potrzeb wspomagania decyzyjnego. W tym obszarze oferujemy:
  • analizę procesów podejmowania decyzji oraz rekomendacje w zakresie poprawy efektywności procesów decyzyjnych opartych na danych (np. inicjatywa SmartCity dla miast i metropolii);
  • analizę możliwości wykorzystania narzędzi modelowania matematycznego, metod statystycznych oraz metod optymalizacyjnych dla potrzeb poprawy efektywności działania komórek organizacyjnych;
  • analizę potrzeb w zakresie identyfikacji lub pozyskania kluczowych danych, przydatnych w podejmowaniu decyzji;
  • szkolenia i warsztaty dla kadry kierowniczej z metod podejmowania decyzji opartych na analizie danych, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki procesu decyzyjnego;
  • doradztwo i wsparcie dla kadry kierowniczej w zakresie reorganizacji procesów biznesowych;
  • tworzenie dedykowanego oprogramowania dla potrzeb przygotowywania danych do postaci użytecznej przy podejmowaniu decyzji (agregacja źródeł danych, interfejsy programowe, wizualizacja danych itp.).

Jeżeli dostrzegają Państwo potrzeby z zakresu poprawy funkcjonowania efektywności działań Waszych instytucji i może być to uzyskane za pomocą nowoczesnych metod zarządczych lub narzędzi informatyki, to jesteśmy do Państwa dyspozycji.

kontakt