s1
s3
s2

SĘDZIA-2

System repertoryjno-biurowy dla sekretariatów sądowych

 • Ponad 90 ujednoliconych elektronicznych repertoriów
 • Ponad 90 wykazów i zestawień okresowych
 • Statystyki ministerialne i ich eksport do systemu SAP
 • Automatyczna dekretacja spraw sędziom (losowanie spraw)
 • Automatyzacja wielu funkcjonalności
 • Przyjazny interfejs użytkownika (praca na wielu zakładkach)
 • Terminarze, powiadomienia, szablony dokumentów
 • Tworzenie własnych szablonów i zestawień>
 • Obsługa Biura Podawczego, EPO i Systemu Druku Centralnego
 • Elektroniczna wokanda, portal SWOR
 • Jedna aplikacja i jedna baza danych na wszystkie wydziały
 • Regularne aktualizacje systemu
 • Dodatkowe moduły (np. Upadłości, OZSS)
 • Możliwość integracji z innymi systemami
 • Licencje bez limitu stanowisk