pks-www1
pks-www2a
pks-www3a

PKS - Portal Kuratorów Sądowych

Aplikacja internetowa usprawniająca:

 • współpracę kuratorów zawodowych i społecznych (moduł PKS-R),
 • współpracę kuratorów zawodowych i zakładów pracy (moduł PKS-ZP), w których wykonywane są kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej,
 • czynności kontrolne kuratorów okręgowych (moduł PKS-O).

PKS – MODUŁ REJONOWY (PKS-R) pozwala użytkownikom na:

 • Dostęp z dowolnego miejsca do niezbędnych informacji ze spraw zarejestrowanych w systemie KURATOR-3,
 • Tworzenie dokumentów bezpośrednio na Portalu bez potrzeby posiadaniazewnętrznego edytora tekstu,
 • Automatyczne uzupełnianie tworzonych dokumentów danymi ze sprawy,
 • Bezpieczną wymianę dokumentów i informacji pomiędzy kuratorami zawodowymi i społecznymi,
 • Synchronizację zarejestrowanych informacji i dokumentów z systemem KURATOR-3,
 • Wyznaczanie i kontrolę terminów (wywiadów, spotkań),
 • Rezerwację dostępnych miejsc kary (stanowisk pracy) w dostępnych zakładach pracy.

PKS – ZAKŁADY PRACY (PKS-ZP) rozszerza powyższe funkcjonalności o:

 • Ewidencjonowanie na bieżąco czasu wykonanej pracy w zakładach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności albo praca społecznie użyteczna,
 • Tworzenie dokumentów związanych z konkretną sprawą Kkow bezpośredniona Portalu i dołączanie ich do sprawy,
 • Definiowanie miejsc kary (stanowisk pracy) w danym zakładzie pracy,
 • Sporządzanie harmonogramu pracy.

PKS – MODUŁ OKRĘGOWY (PKS-O) zastępuje i rozbudowuje dotychczasową aplikację Kurator Okręgowy, pozwalając w dużo prostszy i szerszy sposób pozyskiwać oraz kontrolować informacje z zespołów kuratorskich w podległych sądach rejonowych.
Moduł ten pozwala użytkownikom na:

 • Automatyczne generowanie zestawień z podległych zespołów kuratorskichpracujących na systemie KURATOR-3 (bez konieczności ich ręcznego przesyłania z sądu rejonowego),
 • Generowanie zestawień dla wybranych zespołów lub dla całego okręgu,
 • Sprawdzenie z poziomu zestawienia jakie sprawy składają się na wielkośćwidoczną w danej komórce tabeli,
 • Wyszukiwanie i przeglądanie podstawowych informacji ze spraw.