s1
s3
s2

SIP LIBRA-2

System Informatyczny dla Prokuratury

 • Prowadzenie spraw w repertoriach Ds, Ps, Pc
 • Prowadzenie spraw w rejestrze Ko
 • Rejestry zażaleń, wokand
 • Rejestry DRZ, ZPJ, TA, PSZ, ZM, Ds/u
 • Archiwum akt
 • Statystyki ministerialne
 • Obsługa biura podawczego
 • Automatyzacja wielu funkcjonalności
 • Przyjazny interfejs użytkownika (praca na wielu zakładkach)
 • Terminarze, powiadomienia, szablony dokumentów
 • Jedna aplikacja i jedna baza danych dla wszystkich jednostek prokuratur w ramach regionu
 • Możliwość przełączania kontekstu pracy na daną jednostkę prokuratury w zależności od posiadanych uprawnień
 • Możliwość przegladania danych ze wszystkich jednostek prokuratur w ramach regionu
 • Regularne aktualizacje i rozbudowana funkcjonalność systemu
 • Elektroniczna wymiana danych między jednostkami prokuratur oraz innymi organami (sądy, policja)