s1
s3
s2

KNS-2

System do obsługi należności sądowych

  • Prowadzenie Księgi Należności Sądowych
  • Czynności i szablony zw. z Kartą Dłużnika
  • Predefiniowane wykazy wspomagające sprawozdawczość
  • Integracja z systemem SĘDZIA-2
  • Dedykowane szablony i tworzenie własnych
  • Obsługa Biura Podawczego, EPO